Ribe Europas smukkeste lille by

Stacks Image 10

Sandwich konstruktion

En sandwich konstruktion består af 3 eller flere lag materiale der er limet sammen, som giver den typiske egenskab af lav vægt, høj stivhed og høj styrke.
Ofte er kerne materiale et letvægts materiale.

I Kabes konstruktion er det yderste skind tyndplade. Kerne materialet er EcoPrim (EXP Styren) og sandwichen vil derfor ofte være limet med en
2K polyuretan lim.

Der vil ved en sandwich konstruktion, som Kabe bruger, hvor yder materialet er tyndplade kunne opstå buler ved temperatur svingningerne.

Neutrallinjen (den lige linje) i sandwichelementerne som gulv, vægge og tag, kan variere ved stærk varme og kulde samt ved meget høj luftfugtighed og tørke. Bevægelserne følger de fysiske love (bimetaleffekt (udvidelses forskellen mellem materialerne)) og betragtes som en normal variation. Stacks Image 16Derimod er der tale om limslip mellem yder materialet og kerne materialet er der tale om en fejl.

Ofte opstår en sådan fejl ved en produktions fejl.
En produktions fejl kan være:

1. For lidt eller manglende lim, med slip til følge.

2. For lidt eller ingen presse tryk. Yderpladen får ikke fat i kerne materialet og der er derfor ingen vedhæftning.

3. For højt pressetryk. Limen presses væk og giver resultatet som for pkt. 1

4. Luft mellem materialerne. Luften presser kerne materialet under presningen. Når presenningen slippe op står der en luftlomme som presser yder materialet ud. Der er ingen limning mellem yder- og kerne materialet.

5. Forkert fiksering af sandwich konstruktionen ved udskæring af huller. Udskæringsværktøjet laver rivning i tyndpladen, som derfor slipper.

Er limen først sluppet af en af de nævnte årsager, vil lim slippet fortsætte og bliver stører og stører ved temperatur udsving. Der opstår en kærv effekt i overgangen mellem det limede område og det ikke limede område som vil vokse langsomt ved materialernes bimetaleffekt over tid.
Et totalt slip på hele pladen kan være en følge deraf og konstruktionen har så mistet sin styrke og sit formål og vil være en fatal fejl.
Stacks Image 14

Disse buler må betraktes som fejl

Stacks Image 23
Stacks Image 25
Stacks Image 18